Astigmatizma

Astigmatizma

G�z�n, nlar deiik meridyenlerde farkl krmasyla tek d�zlemde odaklayamamas durumudur. G�z�n optik y�zeylerinin eimlerindeki d�zensizlikler veya g�z merceinin krma indeksindeki farkllklar nedeniyle meydana gelir.

Belirtileri ba ars, gzlerde yorgunluk, grme bulankl, a kar hassasiyet ve gzlerini ksarak bakmadr.

Dzenli ve dzensiz astigmatizma olarak 2 ana gruba ayrlr. Normalde nokta eklinde oluan grnt dzenli astigmatizmada iki ayr dzlemde birbirine dik iki izgi eklinde oluur. Bu iki dikey izgi astigmatizmann meridyenlerini oluturur.

Astigmatizma mevcut optik duruma gre 5 gruba ayrlr:

Basit hipermetrop astigmatizma: Bir meridyen emmetrop, dieri hipermetroptur.
Basit miyopik astigmatizma: Bir meridyen emmetrop, dieri miyoptur.
Bileik hipermetrop astigmatizma: Her iki meridyen de hipermetroptur, fakat dereceleri farkldr.
Bileik miyopik astigmatizma: Her iki meridyen de miyoptur, fakat dereceleri farkldr.
Miks (kark) astigmatizma: Bir meridyenin hipermetrop, dierinin ise miyop olmas durumudur.

Dzensiz astigmatizma birbirine dik iki meridyen yerine ok sayda odaklama izgilerinin olduu durumdur. Bu nedenle grme keskinlii ileri derecede dmtr. Gzlklerle tam dzeltilemez. Gaz geirgen kontakt lenslerle daha iyi sonular alnr.

Dzenli astigmatizma silindirik merceklerle dzeltilir.

Presbiyopi (Yala ortaya kan yakn net grme gl)
Yan ilerlemesiyle grlen normal bir durumdur. Uyum yeteneinin azalmas yakn grmede gle yol aar. zellikle okumann glemesiyle farkedilir. Gz mercei yeterince bombeleemedii iin yakn cisimlerden gelen diverjan nlar retinann arkasnda odaklarlar. Hipermetropidekine benzer bir durum ortaya kar. Presbiyopiyi dzeltmek iin yakna bakarken ince kenarl, ortas bombeli, yaknsak mercekler kullanlr.

Categories: Göz Sağlığı

Write a Comment

Only registered users can comment.