Glokom (Göz Tansiyonu)

Glokom (Göz Tansiyonu)

Glokom (Göz Tansiyonu)

Gözün drenaj sisteminde oluşan bir bozukluk sonucunda göz içi basıncının yükselmesi hastalığıdır. Yüksek göz içi basıncı optik sinirlerde geri dönüşümü olmayan hasarlar yaratabilir ve bu durum sürekli görme kaybına yol açabilir. Bununla birlikte erken müdahale ile bu yükselme azaltılabilir, hatta tamamen durdurulabilir.

Glokomun Çeşitleri:

[tab_container initial_open=”Açık Açılı Glokom”]

Açık açılı glokom ( kronik açık açılı ya da birincil açık açılı glokom olarak adlandırılır ) en yaygın görülen glokom tipidir. Açık açılı glokomda gözün ön kısmındaki yapılar normal işlevlerini yaparlar fakat ön kamaradaki humör aköz sıvısı yüksek göz içi basıncına neden olur. Optik sinirler ve retinada kalıcı hasara neden olabilir.

Göz damlaları genelde bu basıncın azaltılmasında kullanılır. Damla ile kontrol altına alınamaması durumunda cerrahi müdahale gerekebilir.

Glokom hastalarının %10’luk kısmında görülen çeşididir. Dar açılı kapalı glokomda gözün ön tarafında bulunan iris ve kornea arasındaki kısım normalden daha dar olur.  Bu da humör aköz sıvısının geçişi için olması gerektiğinden daha dar bir kanal oluşmasına neden olur. Humör aköz sıvısının akışı tamamen durursa göz içi basıncı bir anda çok fazla bir biçimde yükselir ve ani bir göz içi basıncı artışına neden olur.

Açık açılı glokomun aksine dar açılı kapalı glokomda hasta şiddetli bir baş ağrısı, mide bulantısı, bulanık görme, ışıkların yanında hareler ve göz kızarıklığı yaşayabilir. Bu acil bir durumdur ve bir göz doktoru tarafından acilen müdahale edilmelidir. Eğer müdahale edilmezse ilerleyen günlerde bu ağrı ve görüş kayıpları tekrar edebilir.

Sekonder glokom gözde iltihap, travma, daha önce geçirilen ameliyatlar, diyabet, tümör gibi nedenlerden dolayı oluşur. Sekonder glokom tedavisinde hem göz içi basıncına hem de altında yatan probleme müdahale etmek gerekir.

[/tab_container]

Hastalık Belirtileri:

Glokom çok az belirti gösterdiği için sinsice ilerleyen bir hastalık olarak nitelendirilebilir. Hastalığın tespiti ve tedavi edilmesi rutin göz kontrolüyle sağlanabilir.

Teşhis:

Glokom birçok durumda açık bir belirti göstermediğinden özellikle 40 yaşın üzerindeki kişiler en az yılda bir defa göz içi basınç ölçümü yaptırmalıdır. Bu kontrolün sonunda glokom şüphesi bulunursa bazı ek testler yapılması gerekir.
Glokom teşhisi için birkaç aşama vardır. Göz içi basıncın ölçülmesiyle beraber optik sinirlerin durumuna, hastanın görüş alanına ve gözün ön kısmındaki yapıların durumuna bakılır.

Tedavi:

Birçok glokom hastasının göz içi basıncı damlalar ile kontrol altında tutulur. Basınç damlalar ile kontrol edilmezse cerrahi müdahale gerekebilir.

Categories: Genel, Göz Sağlığı

Write a Comment

Only registered users can comment.