Görme Fonksiyonu

Görme Fonksiyonu

Görme Fonksiyonu

Göz bir fotoğraf makinasına benzer şekilde fonksiyon görür. Cisimlerden gelen ışık önce en dıştaki saydam kornea tabakasına gelir. Kornea gözün kırıcı gücünün yaklaşık %70’ine sahiptir.

Gelen ışınları kırarak gözbebeğine gönderir. Buradan geen ışınlar göz merceği tarafından tekrar kırılırlar. Mercek ışınları retinaya odaklayacak şekilde ince ayar yapar. Bu ayar merceğin incelip bombeleşerek kırma gcn değiştirmesi sayesindedir ve buna gözün uyum yapması (akomodasyon) adı verilir. Uyum yapmayan gen bir gzde lensin kırma gc 20 dioptrinin altındayken maksimum uyumla 30 dioptrinin zerine çıkabilir ki bu gözün toplam kırma gücünde yaklaşık 8.5 dioptrilik artışa karşılıktır. Bu sayede gz yakını da uzağı da net görebilir. Işınlar mercekte kırıldıktan sonra göz kresinin arka kısmının iini dolduran vitreus ismindeki jleye benzer maddeden geerek retina tabakasında odaklaşırlar.

Gözün i duvarını yapan retina, fotoğraf filmi gibi grev grr. Gelen ışınlar retina tarafından elektrik enerjisine evrilip göz siniri tarafından beyne iletilirler ve beyin tarafından değerlendirilerek grnt olarak algılanırlar

KIRMA KUSURLARI

Herhangi bir kırma kusuru olmayıp yakını da uzağı da net görebilen göze emmetrop göz denir. Böyle bir gözde uzaktaki cisimlerden gelen paralel ışınlar ve yakındaki cisimlerden gelen diverjan (birbirinden uzaklaşan) ışınlar kornea ve lens tarafından kırılarak retina zerinde odaklaşır. Kırma kusurları olan gözlerde ise odaklama fonksiyonunda problem vardır. Miyopi, hipermetropi, astigmatizma ve presbiyopi kırma kusurlarına verilen adlardır.
Kırma kusurları gzn en net grebilmesi iin ihtiya duyduğu merceğin optik gcyle ifade edilirler ki bunun da birimi diyoptridir. Odak uzaklığı 1 metre olan merceğin kırma gc 1 diyoptridir. Bu demektir ki 1 dioptri gcndeki bir mercek, paralel gelen ışınları 1 metrede odaklayabilirken, 2 diyoptri gcndeki bir mercek yarım metrede odaklayabilir.
Miyopi Halk arasında uzağı iyi grememe olarak bilinir. Uzaktaki cisimlerden gelen paralel ışınların retinanın nnde , yakındaki cisimlerden gelen diverjan (biribirinden uzaklaşan) ışınların retina zerinde odaklaştığı durumdur. Uzaktaki cisimler net grlemezken yakındaki cisimlerin grnts nettir. Emmetrop kişiler yaklaşık 40 yaş civarında yakın gzlğne gereksinim duyarlarken miyoplar miyopilerinin derecesine gre ileri yaşlara kadar yakın gzlğ kullanmayabilirler. Miyopinin 3 tipi vardır:

1. Uzunluk miyopisi

En sık grlen tipidir. Gzn kırıcılık gc normaldir fakat gzn n-arka uzunluğu normalden fazla olduğu iin uzak cisimlerden gelen ışınlar retinanın nnde odaklaşırlar.

2. Eğim miyopisi

Gzn boyutları normaldir fakat ya kornea ya da lensin eğimindeki artış paralel ışınları fazla kırarak retinanın nnde odaklaşmasına neden olur.

3. Kırıcılık miyopisi

Yaşla birlikte gz merceğinin merkezinde meydana gelen sertleşme (katarakt başlangıcı) gzn kırıcılığını arttırabilir. Bu tr katarakt başlayan kişiler bu yeni ortaya ıkan miyopiden dolayı daha iyi okuyabildiklerini syleyebilirler. Bunun dışında şeker hastalarının kan şekerleri ok ykselirse gz ii sıvısındaki şeker miktarı da artacağından gzn kırıcılığı geici olarak artar. Bu hastalara kan şeker dzeyleri normale geldikten sonra gzlk muayenesi yapılmalıdır.Miyopinin nedeni iin pek ok faktr ileri srlmştr. Bugn yaygın olarak kabul edilen kalıtsal olduğudur. Miyopi genellikle 5 yaş ile ergenlik ağı arasında başlar. Ergenlik dneminde vcudun hızlı gelişmesi gzleri de etkilediği iin hızlı bir şekilde artar. Genellikle 20 yaş civarında sabitleşir. Miyopların en nemli şikayeti uzağı iyi grememektir. Bazıları net grebilmek iin gzlerini kısarak bakarlar. Ancak bir kısmı iyi gremediğinin farkında değildir. Yakını net grdkleri iin cisimlerin uzaklaştıka netliklerini kaybetmelerini mantıki ve doğal olarak kabullenirler. ocuk ve gen miyopların uzağı net grebilmeleri psikolojik ynden ok nemlidir. Uzağı iyi gremeyen miyoplar, diğer yaşıtlarına oranla sınırlı bir dnyada yaşarlar. Kltr ve sosyal hayat ynnden gelişemeyebilirler. Okulda tahtayı grememe başarılarını etkileyebilir. Miyopiyi dzeltmek iin konkav (kalın kenarlı, ortası ince; ıraksak) camlar kullanılır . Dioptrik değerin nne (-) işaret konularak gsterilir. Aşağıdaki tabloda miyopinin ağırlığına gre sınıflaması grlyor.

Hafif miyopi -3.00 dioptri
Orta miyopi -3.00 to -6.00 dioptri
Ağır miyopi -6.00 to -9.00 dioptri
ok ağır miyopi -9.00 dioptri

Ağır ve ok ağır miyopisi olan kişilerde retinada yapısal bozukluklar ve retina dekolmanı dediğimiz retinanın alttaki kendini besleyen tabakalardan ayrışması grlebilir. Bu grupta ayrıca gz tansiyonu grlme sıklığı da fazla olduğundan yılda bir ayrıntılı gz muayenesi olmaları gereklidir. HipermetropiHalk arasında yakını iyi grememe olarak bilinir. Uyum yapmayan bir gzde uzaktaki cisimlerden gelen paralel ışınların retinanın zerinde değil arkasında odaklaştığı durumdur. Hipermetrop bir gz uyum yaparak yani gz merceğini tutan gz kaslarını kasarak merceği bombeleştirebilir, bylece kırıcılığını arttırarak net grmeyi sağlayabilir . Yakındaki bir cismi net grebilmek iin daha fazla uyum yapmak gerekir . Gen yaşlarda bu uyum mekanizmasıyla hem uzak hem de yakın iin net grme sağlanabilir. Fakat yaş ilerledike uyum yeteneği azaldığından hem yakın hem de uzak grme bozulur.

Hipermetropinin 3 tipi vardır:

1. Uzunluk hipermetropisi

En sık grlen tipidir. Gzn kırıcılık gc normaldir fakat gzn n-arka uzunluğu normalden az olduğu iin uzak cisimlerden gelen ışınlar retinanın arkasında odaklaşırlar.

2. Eğim hipermetropisi

Gzn boyutları normaldir fakat ya kornea ya da lensin eğimindeki azalma paralel ışınları az kırarak retinanın arkasında odaklaşmasına neden olur.

3. Kırıcılık hipermetropisi

Yaşla birlikte gz merceğinin kırıcılığının azalmasına bağlıdır.

Hipermetropi de miyopi gibi kalıtsaldır. Bebekler ve kk ocuklar genellikle hafif hipermetropturlar ama gz merceklerinin mkemmel elastikiyeti sayesinde bunu tolere ederler. Yaş ilerledike gz bydke hipermetropi azalır. Hipermetropinin belirtileri baş ağrısı, okurken ya da televizyon seyrederken gzlerde yorgunluk, ışığa hassasiyet, yakın grmede bulanıklık, yksek hipermetropi varsa uzağı da iyi grememedir. Başağrısı ve yorgunluğun nedeni gz kaslarının devamlı uyum yaparak zorlanmasıdır. Hipermetropiyi dzeltmek iin ince kenarlı, ortası bombeli, yakınsak mercekler kullanılır. Dioptrik değerin nne (+) işaret konularak gsterilir. Hipermetropinin miktarı da miyopi gibi sınıflandırılır.

Categories: Göz Sağlığı

Write a Comment

Only registered users can comment.