Görme Kusurları

Görme Kusurları

MİYOPİ NEDİR?

Kişi yakını görür, uzağı göremez. Miyopide oluşan görüntü, retinanın üzerine değil retinanın önüne düşmektedir. Miyopi (-) camla yani konkav camla düzeltilir.

HİPERMETROPİ NEDİR?

Kişi uzağı görür, yakını göremez. Hipermetropide miyopidekinin tam aksi, görüntü teorik olarak retinanın arkasında bir yere düşmektedir. Hipermetropi (+) cam dediğimiz konveks camla düzeltilir.

ASTİGMATİZMA NEDİR?

Gözün yapısı, dıştan bakıldığı zaman küre şeklindedir. Korneanın bu muntazam yapısı astigmat gözde bozulmuştur. Korneanın yatay ve dikey eksenlerindeki uyumsuzluktan dolayı kırılma sonucu görüntü, retina üzerinde nokta şeklinde değil çizgi şeklinde oluşur. Astigmatizma, miyopi ve hipermetropi ile birlikte olabilir.

PRESBİYOPİ NEDİR?

Kişi uzağa baktığı zaman normal görüşte göz uyum yapmaz ama yakına baktığımız zaman lensin bombeliği artıp azalarak, yani uyum yaparak oto-fokus sistemi sayesinde normal görme sağlanır. Yaş ilerledikçe gözün bu oto-fokus sistemi yeteneği azalır. Bu şekilde oluşan görme kusuruna presbiyopi denir.

Categories: Göz Sağlığı

Write a Comment

Only registered users can comment.